• طراحی لوگو | آرم Athena Box 01
  • طراحی لوگو | آرم Athena Box 02
  • طراحی لوگو | آرم Athena Box 03
  • طراحی لوگو | آرم Athena Box 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای برند Athena Box: جعبه جواهر

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو سمبلیک
  • مستطیل در طرح نمادی از جعبه
  • سمبل الماس نمادی از جواهر

برخی از نمونه کارها