• طراحی لوگو | آرم Ziba trading group 01
  • طراحی لوگو | آرم Ziba trading group 02
  • طراحی لوگو | آرم Ziba trading group 03
  • طراحی لوگو | آرم Ziba trading group 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای Ziba trading group: گروه بازرگانی که تجار و بازرگانان در زمینه های مختلف تولیدی را به یک دیگر متصل میکند

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو ترکیبی
  • سمبل کره زمین نمادی از تجارت و بازرگانی
  • حرف Z بصورتی اجرا گردیده که القا کننده فلش میباشد که نمادی از صادرات و واردات در بازرگانی میباشد

برخی از نمونه کارها