تعرفه نقره ای

200 هزار تومان

 • ارائه ۲ طرح
 • ۲ مرتبه ویرایش رایگان
 • ارائه سورس لایه باز + خروجی رنگی و تک رنگ
 • ١ عدد خروجی گرافیکی رایگان
 • طراحی برداری با کیفیت نامحدود
 • 24/7 Email and Live Support

تعرفه طلایی

250 هزار تومان

 • ارائه ۳ طرح
 • ۳ مرتبه ویرایش رایگان
 • ارائه سورس لایه باز + خروجی رنگی و تک رنگ
 • ۲ عدد خروجی گرافیکی رایگان
 • طراحی برداری با کیفیت نامحدود
 • 24/7 Email and Live Support

تعرفه الماس

300 هزار تومان

 • ارائه ۴ طرح
 • ۴ مرتبه ویرایش رایگان
 • ارائه سورس لایه باز + خروجی رنگی و تک رنگ
 • ۳ عدد خروجی گرافیکی رایگان
 • طراحی برداری با کیفیت نامحدود
 • 24/7 Email and Live Support

جدول توضیحات و جزئیات تعرفه ها

توضیحات نقره ای طلایی الماس
تعداد طرح ارائه شده اولیه ۲ ۳ ۳
تعداد طرح قابل ارائه رایگان در صورت عدم تائید - - ۱
تعداد ویرایشات رایگان بر روی طرح انتخابی ۲ ۳ ۴
هزینه طرح های مضاف بر برنامه ۲۵۰۰۰ ~ ۵۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ~ ۵۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ~ ۳۵۰۰۰
ارائه تمانی سورس فایل های لوگو
خروجی گرافیکی بر روی چرم، فلز و چوب
هزینه (تومان) ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰