تعرفه های اکو

بسته نقره ای (۳۰۰ هزار تومان)

دو طرح حرفه ای + ۴ بار ویرایش رایگان
سفارش

بسته طلایی (۳۵۰ هزار تومان)

سه طرح حرفه ای + ۵ بار ویرایش رایگان
+ سه خروجی گرافیکی بر روی چرم یا فلز
سفارش

بسته الماس (۴۰۰ هزار تومان)

چهار طرح حرفه ای + ۶ بار ویرایش رایگان
+ چهار خروجی گرافیکی بر روی چرم یا فلز
سفارش

راهنمای سفارش

 • تماس با شرکت و تشریح سفارش خود
 • دانلود فرم سفارش
 • تکمیل فرم سفارش
 • ارسال فرم سفارش (از طریق ایمیل)
 • واریز %۵۰ هزینه تعرفه انتخابی
 • اعلام تائید پرداخت
 • در دستور کار قرار گرفتن سفارش
 • جزئیات بیشتر...

تعرفه ویژه

بسته ویژه (۷۰۰ هزار تومان)

۸ طرح حرفه ای + ۸ بار ویرایش رایگان
+ ۵ خروجی گرافیکی بر روی چرم یا فلز
+ ۱ تیزر نماهنگ از لوگو

سفارش

بسته ویژه طلایی (۱ میلیون تومان)

۹ طرح حرفه ای + ۱۰ بار ویرایش رایگان
+ همراه با طراحی ست اداری
+ ۵ خروجی گرافیکی بر روی چرم یا فلز
+ ۱ تیزر نماهنگ از لوگو

سفارش

تعرفه های اکو:

تعرفه نقره ای

300 هزار تومان

 • ارائه ۲ طرح
 • ۴ مرتبه ویرایش رایگان
 • ارائه سورس لایه باز + خروجی رنگی و تک رنگ
 • ١ عدد خروجی گرافیکی رایگان
 • طراحی برداری با کیفیت نامحدود
 • 24/7 Email and Live Support

تعرفه طلایی

350 هزار تومان

 • ارائه ۳ طرح
 • ۵ مرتبه ویرایش رایگان
 • ارائه سورس لایه باز + خروجی رنگی و تک رنگ
 • ۲ عدد خروجی گرافیکی رایگان
 • طراحی برداری با کیفیت نامحدود
 • 24/7 Email and Live Support

تعرفه الماس

400 هزار تومان

 • ارائه ۴ طرح
 • ۶ مرتبه ویرایش رایگان
 • ارائه سورس لایه باز + خروجی رنگی و تک رنگ
 • ۳ عدد خروجی گرافیکی رایگان
 • طراحی برداری با کیفیت نامحدود
 • 24/7 Email and Live Support

جدول توضیحات و جزئیات تعرفه ها

توضیحات نقره ای طلایی الماس
تعداد طرح ارائه شده اولیه ۲ ۳ ۳
تعداد طرح قابل ارائه رایگان در صورت عدم تائید - - ۱
تعداد ویرایشات رایگان بر روی طرح انتخابی ۴ ۵ ۶
هزینه طرح های مضاف بر برنامه ۲۵۰۰۰ ~ ۵۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ~ ۵۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ~ ۳۵۰۰۰
ارائه تمانی سورس فایل های لوگو
خروجی گرافیکی بر روی چرم، فلز و چوب
هزینه (تومان) ۳۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰